Lamers for Management Support

Ik word getriggerd door organisaties die beter kunnen, verhoudingen die onder spanning staan en mensen die (dreigen) vast te lopen. Aan Herman Lamers heeft u een manager, loopbaanadviseur en coach met ruim 25 jaar ervaring. Vanuit mijn bedrijf L4MS ben ik beschikbaar voor kleinere opdrachten en langlopende projecten.

Herman Lamers

coach bij loopbaantrajecten:

Voor de ontwikkeling van de medewerkers kan ik, Loopbaan begeleiding intern of extern, nieuwe loopbaanperspectieven openen en oplossingen tot stand brengen.

managementadviseur:

Op het gebied van de bedrijfsvoering, het strategisch personeelsbeleid (HRM) en loopbaanontwikkeling heb je aan mij een ervaren adviseur die oog heeft voor de specifieke situatie zoals in het MKB, bij technische bedrijven of bij organisaties die met veel professionals werken.

interim-manager:

Als versterking van het management (tijdelijk) gewenst is, zorg ik dat de lopende zaken goed bewaakt wordt, de teams gecoacht en geïnspireerd worden en er duidelijk richting gegeven wordt aan nieuwe ontwikkelingen.

'oplosser' van fricties:

Bij disfunctionerende afdelingen en medewerkers, Oplosser van Frictiesbij spanningen of conflicten ruim ik 'oud zeer' op en vergroot ik de gezamenlijkheid en betrokkenheid.


Teambuilding is een groepsproces, dat leidt tot een betere samenwerking (1), communicatie (2) en doelgerichtheid (3). Ik ga daarbij uit van de volgende visie:
Teams waarvan de leden op elkaar betrokken (4) zijn, zijn meer dan de som van de individuele kwaliteiten. Deze vier aspecten vragen regelmatig aandacht. Bij verwaarlozing leidt dit tot spanningen, frustraties en zelfs disfunctioneren. Mijn coaching en training richt zich op het (her)kennen van de situatie, het vergroten van het inzicht en de wil om samen te verbeteren.

Teambuilding, Samenwerking, Groepsproces

Managementsupport is een vorm van coaching of advisering, waardoor een leidinggevende beter in staat is om resultaten te boeken. Als klankbord en adviseur help ik een leidinggevende zo om zijn of haar kwaliteiten (of beperkingen) te kennen en om zich te versterken. Ik vraag aandacht voor de stijlen die in de verschillende situaties gebruikt kunnen worden; oefen de aanpak van moeilijke situaties. Ik benadruk teven het belang van een heldere communicatie.

Managementsupport

Conflictbeheersing voorkomt onnodige escalatie van problemen, spanningen en conflicten. Ik analyseer de verschillende kanten van het probleem: de voorgeschiedenis, de (inter)persoonlijke aspecten, de organisatiecultuur en de verschillende verwachtingen. Dit leidt tot een advies aan de betrokkenen hoe daar wat aan te doen. Soms leidt dit, net als bij de vorige twee werkwijzen, tot een meer individuele begeleiding of coaching naar een andere werkplek, c.q. andere werkwijze.